Zebranie zarządu klubu MKS Zatoka Braniewo.

22 marca, 20230

W dniu 20.03.2023 roku o godzinie 18:00 w  podziemiach Braniewskie Centrum Kultury odbyło się zebranie zarządu klubu MKS Zatoka Braniewo. Jak co 4 lata Prezes zarządu zwołał walne zebranie na którym przedstawił sprawozdanie z działalności klubu zarówno tej finansowej jak i sportowej.
Spotkanie rozpoczęło się od ustalenia ilości członków nowego zarządu oraz wyboru nowych członków. Jak wiadomo po 4 latach kadencji zarząd podaje się do dymisji i następują wybory nowych członków. podobnie stało się z Komisją rewizyjną.
Większość członków zarządu wyraziła zgodę i chęć na kontynuację swojej działalności na rzecz klubu i po jednogłośnym wyborze kandydatur stali się oni ponownie członkami zarządu klubu. Do ponownych wyborów nie przystąpił Pan Tadeusz Lisowski, znany wieloletni działacz piłkarski oraz ojciec słynnego piłkarza Tomasza Lisowskiego – zawodnika m.in Korony Kielce. Panu Tadeuszowi bardzo dziękujemy za lata pracy i zaangażowania na rzecz Zatoki Braniewo.

W związku z nie kandydowaniem Pan Tadeusza Lisowskiego do zarządu zgłoszona została osoba Roberta Walczaka który w klubie pełni funkcje kierownika ds, organizacyjnych i marketingu. Pan Robert stał się po głosowaniu 6 członkiem zarządu a ostatnie miejsce zajął zgłoszony przedstawiciel środowiska kibiców Kicmanik Krzysztof. Tym samym zarząd klubu MKS Zatoka Braniewo osiągnął pełen skład.
Prezes; Tomasz Rebell. Członkowie Zarządu; Marek Sowiński, Henryk Warno, Leszek Chomko, Stanisław Jakimczuk, Robert Walczak(Sekretarz) i Krzysztof Kicmanik.
Po zakończeniu wyborów członków zarządu, nastąpił wybór członków komisji rewizyjnej w której skład weszli zawodnicy drużyny Wojciech Kimso i Rafał Jakimczuk oraz pan Tomasz Klimczak.

W spotkaniu uczestniczyli Tomasz Sielicki Burmistrz Braniewa , trener drużyny Daniel Kogut oraz zawodnicy i kibice Zatoki Braniewo. Zarówno Burmistrz miasta Braniewo jak trener drużyny przedstawili swoje stanowiska i opinie na temat działalności klubu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MKS ZATOKA BRANIEWO

ZATOKA Braniewo_200

Najlepszy klub nad Pasłęką.

AKTUALNOŚCI

© copyright MKS Zatoka Braniewo. Wszystkie prawa zastrzeżone.